Freinetskolan

BILD & FORM

 

 

Bild & Form

Demokratisk fostran

Jag kan påverka

Jag behövs

Tillhörighet

Fria uttrycket

Jag får uttrycka den jag är, det jag känner, tycker, tänker och uppfattar

Självkänsla

Trevande försöket

Jag får pröva mig fram

Jag får jobba utifrån min nivå

Mitt arbete duger

Självförtroende

Autentiska arbetet

Jag lär mig för min egen skull och jag har viktiga saker att lära andra

Meningsfullhet

Vår Verksamhet

Sedan Freinets tid har de pedagoger som följt i hans fotspår behållt kärnvärdena om ett lärande som är meningsfullt, elevaktivt och utforskande, där eleverna kontinuerligt får möjlighet att uttrycka sig intellektuellt och estetiskt och utveckla sin demokratiska kompetens. En del metoder har fallit bort och nya har tillkommit. Som freinetpedagog fortsätter man utveckla sin undervisning och de metoder man använder för att på bästa sätt låta kärnvärdena genomsyra lärandet och möta de ungas behov.

Här följer en beskrivning av hur freinetpedagogiken och de kreativa lärprocesserna genomsyrar verksamheten på vår skola. Dels i en beskrivning av hur arbetsprocessen ser ut för ett arbetsområde i ett ämne eller tema, dels hur några centrala delar av verksamheten ser ut från låg- till högstadiet. Sist beskrivs hur verksamhetens arbete är förankrat i styrdokument och på vetenskaplig grund.